Toen droomde ik van jou

Gustereivend in me kamer 

Was ik niet bloid zo zonder vrouw 

En toen droomde ik van jou 

  

Ik liep te koiken naarde sterre 

En de maan stond op z’n post 

Toen ik an je denke most 

  

Vlak deerna kwam ik je teugen 

Ik verskoôt en kreeg een kleur 

Met wie liep je armpie deur? 

Je zai ‘koik, dut is nou me skarrel’ 

En deer zat ‘m ‘t venoin 

Praatte je nou teugen hem of moin? 

  

Ik stapte dapper naar die vreemde 

Ik zai ‘noh, heui’ en hield me groôt 

Stiekem oisde ik me doôd 

  

Je hing nag altoid an z’n arm 

En hai had nag niet veul zoid 

Maar hai keek me veuls te bloid 

  

Toen ie zai ‘dut is me zuster, 

maar ze wordt ’t liefst je vrouw’ 

wist ik dat je trouwe wou