Ik ben een doener

‘k ben een doener 

‘k ben een doener 

ik denk niet dat ik een voeler ben 

  

Ik liep met moide en soms liep ’t fout 

Ik werd ‘r meestal niet warm van of koud 

Toch gaf ‘t ien keer een vreemdig gevoel 

Ken je begroipe wat of ik bedoel? 

  

‘k ben een doener 

en ik doen of ik niet denke ken 

‘k ben een doener 

ik denk niet dat ik een voeler ben 

  

Ik maak een gointje en lach meest altoid 

zonder me masker koik ik niet zo bloid 

me trane gaan as een stortbui tekeer 

Jank ik uit noid of doet liefde zo zeer? 

  

‘k ben een doener 

en ik doen of ik niet denke ken 

‘k ben een doener 

ik denk niet dat ik een voeler ben 

  

“Weer heb ik al dut verdriet an verdiend?” 

was wat ik vroeg in de kroeg an me vriend 

Hai zoid: “je voel veul, maar zeg niet genag”. 

Ik zoi: “Ik voel ‘m”, en skoôt in de lach