Ruimteveerman

Ik ging in ‘t donker nag een rondje met de hond.

Hai trok me al blaffend meest teugen de grond.

Hai bleef maar trekke tot diep in ‘t land.

Wat denk je wat ik deer vond?

‘t Leek een vliegtuig, maar deus was puur grôot.

Hai lag met ze neus nag net niet in slôot.

Ik las ‘Atlantis’. Toen zag ik die vent.

Hai groinsde en ik verskôot.

refrein: Hé, ruimteveerman

as je ruimte heb voor twee,

ken ik den een keertje mee?

Hé ruimteveerman…

Enkelt koike en ik zit nerges an

Me wekker ging met een skellige tôon

Ik docht ‘wat ik droomt heb, loikt moin niet gewôon’.

Tot ik die ruimtevaartleerze zag staan

En op de bank lag die jôon.

Brandweerman

Ik was een brandweerman, op een ladder met de slang

voor de duivel nag niet bang

Ik haâlde mense levend uit een brandend nest

As ‘t link werd was ik altoid op me best

En ze dochte dat me dooie loif deer lag

Maar ik ben d’r nag

Ik was een skipper. Ik stond stevig an ‘t roer

op alle zeeën weer ik voer

Ik ging ok vare toen ‘t spookte as de hel

Ik kwam nooit an, maar naar de kelder ging ik wel

Me skip legt rustig op de bôdem van de zee

maar ik zonk niet mee

Ik was een opperhoofd, kreeg respect van heêl de stam

totdat ‘t witte volk kwam

‘t Werd een bloedbad en ik kon d’r niks an doen

We werde ofmaakt door de brengers van ‘t fatsoen

De lucht werd donker en ‘t water kleurde roôd

maar ik ging niet doôd

Ik hang nag altoid rond en rond en rond en rond en rond…

Ik maak een ruimterois, langs de rande van de toid

wie weet weer moin bestemming laid?

As ik ‘m vonden heb den kroigt me geest deer rust

Miskien wor ik wel weer de man die brande blust

Of kom ik as druppie regen erges neer?

Dat zien we den wel weer

We zien ‘t wel een keer op keer op keer op keer op keer op keer…

Leeg hart

‘t Skroint, ‘t skuurt zolang ‘t duurt

Liefde gooit een dart recht in je hart

‘t doet zo skoftig zeer, doet zo skoftig zeer

Liefde is een wolk vol met hondeweer

Leeg hart, mmm mmm, leeg hart

Ik ben wel jong, maar echt niet stom

En ik leer heêl gauw, ja ok van jou

Ik leerde echt een zoôt, leerde echt een zoôt

liefde trapt je hart van de wal in sloôt

Leeg hart, mmm mmm, leeg hart

Droom maar mooi van maneskoin, rôzegeur en al die goin

Droom maar van ‘t paredois, moin maak je niks wois

‘t is gewoôn niet waar, ‘t is gewoôn niet waar

liefde redt gien mens, liefde is gevaar

Leeg hart, mmm mmm, laf hart

Ik zat ‘r naast

Ja, je was altoid een mooie maid

en ik was bloid

dat je met moin ging

Dat was gien kloin ding.

Ik was de man.

Maar nou sta je met je koffers klaar

en dat is raar

Niet uit te legge

Moeder zou zegge:

“‘Dat komt ‘r van.”

Ik docht dat ‘t mooi voor mekaar was

tot ik de sigaar was

want jee docht wat aars.

Moeder had ‘t ok geloik al zoid.

“Die mooie maid zal wel niet deugen.”

Ik zai: “’t Is leugen.”

Ik zat d’r naast.

Wat heb ik je den toch ooit misdaan

dat je most gaan en moin liet zitte?

Zat ik te pitte al die toid?

En al wou ik den dat je was bleven

van me leven nooit gien woif meer

want dat is niks aars as narighoid

Ik zag een gezicht

Ik zag een gezicht ’t was zo mooi as een gedicht

En ’t was open; ik keek zomaar in d’r ziel

’t was of ik viel. Ik zag ’t licht

Na na na na na na

Had ik net de are kant op keken, was ‘r nou niks an de hand

Den had ik nou nag me verstand

En niet de kriebels in me loif

Na na na na na na

Refrein: Zinge, ik bloif maar zinge

Van mooie dinge

Van een gezicht

Nou is ’t te laat. ’t Legt op straat, omdat ik van de dake skreêuw

dat ik niet zocht maar vond en docht

“dut is de liefde van de eeuw”

Na na na na na na

‘t Gras is blauw

Ik zat te denke: “Hoe bloif ik bestaan?”

toen dat je zoid had: “Ik most maar d’r ‘s gaan.”

Zonder jou loopt ‘t met moin gehoid mis.

(Dat) ik maak me oigen wois dat ‘t net aarsom is.

‘t Regent omhoog

‘t Ien is ‘t aar

Berge ben dâle

en leugens ben waar

Met moin gaat ‘t best

en ik denk nooit an jou

De lucht is groen

en ‘t gras is blauw

Ik ben vanzelf van ‘t sterke geslacht

Bai me gevoel legt nou net niet me kracht

Ik ken bar sjouwe, maar dut is te zweer

Ik denk nou puur leukig, aars gaat ‘t niet meer

‘t Sneeuwt in de trope

Een tuinder teêlt vuil

‘t Is heet op de noordpoôl

Ik lach as ik huil

Ik ben bar bloid

zonder jou as me vrouw

De lucht is groen

en ‘t gras is blauw

‘t Regent omhoog

en me trane ben zoet

Een sloôt is van zand

Wat God verbiedt moet

Met moin gaat ‘t lekker

Ik hoef niks van jou

De lucht is groen

en ‘t gras is blauw

Ik hou niet van jou

en ‘t gras is blauw

Gitaarjoôn

Ik skee ‘r uit bai de febriek

Ik skreef een briefie met ‘ik gaan’

Met me gitaar onder me jas

ging ik uit me durp vandaan

Ik liftte hillegaar nei Skagen

weer ik hokte met een maat

ik ging alle kroege langs

van ‘s middes vroeg tot ‘s eives laat

… Ik docht ik ken mooi speule

maar ze woue deer gien joôn met een gitaar

Ik werd puur mager deer in Skagen

Had gien marzel en gien cent

Dat ik ging maar weer d’r ‘s lifte

tot Den Helder op een end

Want deer borst ‘t van de kroege

vol met zuipskuite en tuig

Dat ik docht ‘da’s kat in ‘t bakkie’

maar meziek zat ze wel ruig

Want ze kwame om te zuipe

dat ze moste deer gien joôn met een gitaar (we hoeve hier gien gitaar, joôn)

Ik sliep ‘s nachts tussen de zwervers

maar dat was toch niet moin soort

Dat ik op de boôt nei Texel

as verstekeling an boord

In een kroegie in De Koog

zat een bandje, vier man sterk

Ik skoof zomaar d’r ‘s an

en ik zette me gitaar an ‘t werk (an de kant…)

Kom je nag ‘r ‘s op de Wadde

gaan den ok ‘r ‘s langs De Koog

In een kroegie ken je zitte

met een biertje an de toog

‘t Is deer altoid puur bedroivig

op de dansvloer ok op ‘t lest

Want d’r is een goed meziekie

van een voifkoppig orkest

Waag een dansie op vekantie

op ‘t bandje van een joôn met een gitaar

Leste groet

Ik weet nag dat ik niet loslate wou

En jee maar wachte. Al die nachte was ik op sjouw

Al me leuges maak ik nooit meer goed

Ik ken me echt niks heugen van een leste groet

Ik weet nag wel nachtelang stappe in Amsterdam

De toid dat ik deer graag kwam, loikt nou wel voorbai

Was ik laveloôs of stond me pet niet goed?

Ik ken me echt niks heugen van een leste groet

Ik mis je ien keer in de zoveul toid

As een warm bad na een dag vol bedroivighoid

In november verlies ik vaak de moed

Ik ken me echt niks heugen van een leste groet

Ik weet nag wel nachtelang stappe in Amsterdam

De toid dat ik deer graag kwam is nou echt voorbai

Was ik laveloôs of stond me pet niet goed?

Ik ken me echt niks heugen van een leste groet

Ik ken me echt niks heugen van een leste groet

‘t ga je goed…

Gooi ‘r ‘s een touwtje

Ik ben een oud vrouwtje

vernoemd naar me moeder

Vader is ok maar

een kind met een beerd

As bliksem een droom was

verlangen een vonkie

was dut huis al tien keer

deur vlamme verteerd

Refrein: Gooi ‘r ‘s een touwtje

of kom met een ladder

Skilder een plaatje

van de harddraverai

Trek me d’r uit

of geef enkelt wat houvast

Aars gaat in dut gat nag

me leven voorbai

Dat ik nag jong was

had ik een vraier

Hai was niet moeders mooiste

maar wel pionier

Dat is een toid leden

en nou zit ik te koike

hoe de jare verstroike

as een woeste rivier

Refrein

Ik heb een keuke vol vliegies

ik hoor ze wel zoeme

Toen me wekker dat ok deed

… heb ik niks hoord

Hoe ken ‘t weze

dat je ‘s oches te werk gaan

en ‘s eives weer thuis kom

en je zeg gien stom woord?

Refrein + Hoe geef ik me leven nag ien keer een draâi?

Toid draâit

Goinig hoe de boel altoid maar draâit

ien dag bar bloid

de aar vol narighoid

Zo gaat alles altoid in ‘t rond

nou ben je raik

den zit je an de grond

Koik ‘r ‘s hoe de toid draâit as een wiel

die ien die viel

dat was nou net je maat

Trekt ‘t wiel je soms ‘r ‘s naar de grond

‘t draâit weer rond

tot ‘t naar boven gaat

Heêl de wereld draâit en draâit maar deur

‘t loikt een sleur

toch komt gien dag ooit terug

Heb je alles zien en weet je al

wat komme zal

noh joôn dat loikt me stug

Vare

Ik was nag puur kloin dat ik mee mocht in ‘t skuitje

ok moeders most mee op die akkertjesrois

Dat was op ien eivend een cruise om de wereld

Langs Griekenland, Lombok en nei Paredois

Refrein: Vader ik wul weer een rondje gaan vare

de Zeumersloôt of en den over de Veert

“’t Is jammer joôn, dat je dat nou pas kom vrage

De boel is verkaveld. Nou ken ‘t gien meer”

As vader puur ver most den ging ie op stikke

Den kwam ie ok onder de middeg niet thuis

Den kon ie mooi effies an ‘t sloôtkantje zitte

As alles op regel was, loof weer naar huis

Toen kwam ‘r toch zo’n allemachtige happer

Bai iedere skep was ‘r weer een wik weg

De kloet kon an stukkies en mooi in de kachel

De Waaie Veert dempten ze, ‘t is nou Veertweg

De zandwages veegden een zoôt van de kaart

Een weg voor een sloôt en een dam voor een brug

Weer is nou die welvaart as niemand meer vaart?

‘t Was de vooruitgang, d’r is gien weg trug

Tillefôôn

Hou je lippe wat dichter bai de tillefoôn

Doe maar net of je bai moin ben, niet bai die joôn

Den zet ik hier nag een gevoelig plaatje op

En den zeg jee teugen dat joôntje: “Hier houdt ‘t op.”

Zeg heêl zachies, denk je ok nag vaak an moin?

Of loopt alles met die nuwe as een train?

Liefde maakt blind, me beste kind, maar koik ’rs goed

Ik hang maar op, of zeg je dat ie vertrekke moet?

Je zit met die are kirrel deer, dat je prate niet vroiuit

Kom je terug? Zeg enkelt ja of nee

Bloif me ex of wor me bruid

Hou je lippe wat dichter bai de tillefôôn

Doe maar net of je bai moin ben, niet bai die joôn

Den zet ik hier nag een gevoelig plaatje op

En den zeg jee teugen dat joôntje: “Hier houdt ‘t op.”

Enkelt een kloin kind

Heêl wat jare terug, in een land heêl ver

Zag een woize man een barre rare ster

Hij nam twee mate mee, om op roet te gaan

Om te koike hoe die ster deer kwam te staan

Ze trokke deur ’t zand, ’t ging van oôst naar west

Dut was gien rondje om, dut was een zwere test

Ze kwame in de buurt en na een leste sprint

Vonde ze niks duurs, maar enkelt een kloin kind

Enkelt een kloin kind, ’t loikt niet veul meskien

Maar ’t zurgt dat een grôôt mens de skôônhoid weer ken zien

Deur dat kloine kind, nee ‘t is gien gain

werde ok die drie woize manne effies kloin

As een woif nou met een buik met biene loopt

Denk den maar ‘die buik, die zit vol goeie hoop’

Deer komt ‘r ientje uit, die nerges wat van vindt

Die zonder woorde zegt: “Wees allegaar meer kind.”

Enkelt een kloin kind, ’t loikt niet veul meskien

Maar ’t zurgt dat een grôôt mens de skôônhoid weer ken zien

Deur dat kloine kind, nee ‘t is gien gain

ben we altemet allegaar weer effies kloin